แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์

 • Solar battery

  แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์

  •แผ่นบวก - ตารางโลหะผสมดินหายากสิทธิบัตรหนาพร้อมสารพิเศษสำหรับความต้านทานการกัดกร่อน

  •จานลบ - ตาราง Pb-Ca ที่สมดุลเพื่อประสิทธิภาพในการรวมตัวใหม่ที่ดีขึ้น

  •ตัวคั่น - ตัวคั่น AGM ขั้นสูงสำหรับการออกแบบเซลล์แรงดันสูง

  •อิเล็กโทรไลต์ - เจือจางกรดซัลฟิวริกที่มีความบริสุทธิ์สูงด้วยนาโนเจลเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

  •ภาชนะและฝาปิดแบตเตอรี่ - ABS UL94-HB (เป็นอุปกรณ์เสริม ABS UL94-V0 ที่ทนไฟ)